Warunki Gwarancji – Serwis BUTA Siedlce

Serwis laptopów, telefonów, komputerów i konsol BUTA Toruń daje gwarancję sprawnego działania urządzenia po jego naprawie. Niniejszą kartę gwarancyjną wydaje się na podstawie dokonanych robót serwisanta. Jest ona ważna pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Zamieszczone są one w instrukcji obsługi korzystania z wcześniej zakupionego produktu.

Czas trwania gwarancji wynosi 3 miesiące od daty odebrania naprawionego urządzenia przez klienta z serwisu lub dnia dostarczenia go przez kuriera do miejsca zamieszkania. Wszystkie zakupione akcesoria lub podzespoły w serwisie BUTA lub przez stronę internetową https://butastore.pl objęte są gwarancją trwającą 3 miesiące od daty zakupu produktu w serwisie BUTA lub dostarczenia go przez kuriera.

II Jeśli podczas trwania okresu gwarancyjnego zostanie stwierdzone niepoprawne działanie naprawionej lub zakupionej części – serwis laptopów BUTA wykonuje bezpłatną naprawę lub wymianę części objętej gwarancją (końcową decyzję podejmuje pracownik BUTA). Produkt, który podlega gwarancji, będzie naprawiony w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do serwisu. Pozostałe części po naprawie gwarancyjnej pozostaną własnością BUTA

III Na każdy produkt nabyty poprzez stronę internetową lub placówce BUTA Toruń udzielana jest gwarancja. Serwis laptopów, komputerów, telefonów, konsol BUTA udziela gwarancji na czas 3 miesięcy od daty zakupu towaru. Do uwzględnienia gwarancji niezbędny jest dowód zakupu lub karta gwarancyjna. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z wad fabrycznych zakupionych produktów lub akcesoriów.

 

Serwis laptopów BUTA dba o Twój sprzęt przez 3 miesiące!

 

IV Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:

IVa Użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz z instrukcją obsługi.

IVb Wszystkich uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, losowych wypadków i zdarzeń niezależnie od ich przyczyny,

IVc Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego korzystania, konserwacji, instalacji oraz dokonywania jakichkolwiek zmian lub przeróbek przez osoby lub serwisy do tego nieupoważnione,

IVd Eksploatacji urządzenia w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wysokiej wilgotności, dużych wahań temperatur. A także po stwierdzeniu kontaktu z żywnością lub cieczą, obecności korozji lub zastosowania niewłaściwej mocy energii elektrycznej,

IVe Rys i zadrapań powierzchni z tworzyw sztucznych oraz innych elementów zewnętrznych narażonych na zużycie w ramach zwykłego użytkowania produktu.

IVf Próby samodzielnej naprawy lub przez osoby do tego nieupoważnione.

V Jeśli części zamienne użyte do przeprowadzenia naprawy są własnością klienta, BUTA nie daje gwarancji na ich prawidłowe działanie po wykonanej naprawie. Gwarancja obejmuje jedynie usługę wykonaną dla klienta, a nie zamontowany element.

VI Gwarancja nie obejmuje również towaru bez dowodu zakupu lub wydanej do niego karty gwarancyjnej. Dodatkowo, jeśli jakakolwiek plomba serwisowa została zerwana przez użytkownika, wtedy dany produkt nie podlega gwarancji.

VII Po oddaniu urządzenia do naprawy gwarancyjnej w serwisie BUTA klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem BUTA oraz akceptuje zawarte w nim informacje.